Great news from USA!

Best movie award for the Macedonian film “M”; premiers at Brazil and Bulgaria

The Macedonian film “M” directed by Vardan Tozija, produced by “Focus Pocus Films’ won the award for the Best movie at the 16th International movie festival “A night of Horrors”, held in Wisconsin, USA.

The jury described “M” as “a marvelous achievement, a touching coming-of-age drama set in a dystopian nightmare by Vardan Tozia, who was awarded the award for Best International Film”.

“M” will have two new premieres this month – in the official selections of one of the biggest Balkan festivals, the International Film Festival in Sofia, and “Fantaspoa”, one of the leading genre festivals of Latin America, which will be held in Porto Alegre, Brazil.

More info on:

Award link:

http://www.anightofhorror.com/news/2024/3/15/winners-of-a-night-of-horror-16th-edition

Link from the festival in Brazil:

https://fantaspoa.com

Link from the festival in Bulgaria:

https://siff.bg/en/movies/balkan-competition/m

Награда за најдобар филм на македонскиот филм “М“, премиери во Бразил и Бугарија

 

Почитувани,
Македонскиот филм “М“ на режисерот Вардан Тозија, во продукција на “Фокус Покус Филмс“, на освои наградата за Најдобар интернационален филм на 16-то издание на филмскиот фестивал “Ноќ на хоророт“, одржан во Висконсин, САД. По повеќе од една декада одржување на овој престижен жанровски фестивал во Мелбурн и Сиднеј, Австралија, неговото седиште се префрлува во САД. Жирито го опиша “М“ како “чудесно остварување, трогателна драма за созревање сместена во дистописки кошмар од Вардан Тозија, на кого се доделува наградата за Најдобар интернационален филм“.

 

“М“ ќе има нови две премиери овој месец – во официјалните селекции на еден од најголемите балкански фестивали, Интернационалниот филмски фестивал во Софија, и “Фантаспоа“, еден од водечките жанровски фестивали на Латинска Америка, што ќе се одржи во Порто Алегре, Бразил.

Линк до објавата на наградата:

http://www.anightofhorror.com/news/2024/3/15/winners-of-a-night-of-horror-16th-edition

Линк до фестивалот во Бразил:

https://fantaspoa.com

Линк до фестивалот во Софија:

https://siff.bg/en/movies/balkan-competition/m