Vera – New short film

Focus Pocus is a proud co-producer of the short film ‘Vera’, written and directed by Verica Nedeska. Following the contemporary streams of storytelling, we strongly believe in the female sensibility of the film narratives, as well as the challenge and courage of the author to apprehend the essence of significant social and individual problems. Having the woman as an essential motive around which the story unfolds, ‘Vera’ is a film that deals with universal, timeless themes and influences, which are in fact the main mission of our production company.
More…

Фокус Покус е горд копродуцент на краткометражниот филм „Вера“ по сценарио и режија на Верица Недеска. Следејќи ги современите текови на раскажување, ние силно веруваме во женскиот сензибилитет на филмскиот наратив, како и предизвикот и храброста на авторката да продре во суштината на значајни социјални и индивидуални проблеми. Имајќи ја жената како есенцијален мотив околу кој се одвива приказната, „Вера“ е филм којшто се занимава со универзални, безвремени теми и влијанија, кои впрочем се и главната мисија на нашата продукциска компанија.
Повеќе…